Extremsport

Extremsport är ett samlingsnamn på div. olika sporter.

Vad är en extremsport?

Det finns ingen klar linje om vad som är en extremsport men man kan löst säga att det är sporter som är:

  • riskfyllda,
  • konditionskrävande,
  • och ofta ger kroppen en adrenalinkick.

Exempel på extremsporter

De flesta sporter som finns här på funsport.se är s.k. extremsporter.