Agressive Inline

Agressive inline är en extremsport som som kan jämföras med skateboard och BMX.

Det är alltså en inlinesport där man gör trick så som grinds, snurrar och volter. Inlinesen är specialgjorda för att kunna hålla för att man ska kunna hoppa högt och landa. En del skateboardparker i Sverige tar emellanåt in en större eller mindre grupp aggressive inlinesåkare.