Kitesurfing

Kitesurfing är en sport som är på stor frammarsch i Sverige.

Kite surfing, kitesurfning eller draksurfing är ett begrepp för segling med hjälp av kraftdrake på vatten. En friflygande vinge kontrolleras med två eller flera linor, oftast 4. Vanligast är att man kitesurfar stående på en wakeboard liknande surfbräda (Kiteboard).

Olika drakar

Drakarna finns i olika storlekar som väljs utefter hur mycket det blåser och sin egen vikt. Det finns allt mellan 2 – 21 kvadratmeter stora drakar och man kan kitesurfa året runt i Sverige så länge man använder rätt utrustning.

Teknikutvecklingen har gått snabbt framåt för kitesporten under de ca 10 år som den funnits i större skala. Tidiga pionjärer var bland andra Lou Wainman och Robbie Naish. Båda med bas på Hawaii har med åren också utvecklat sina egna respektive kitemärken.