Brädsporter

På asfalt, i ramp, på vatten eller på snö. Oavsett underlag går det nästan alltid att färdas på bräda på ett eller annat sätt. Somliga har vigt sitt liv åt det.

Olika brädsporter

Läs mer och titta på: